top of page
Happy Family
פשיטת רגל בהוצאה לפועל

זקוקים לעו"ד מומחה למחיקת חובות? הגעתם לעמוד הנכון!

למשרדנו ניסיון רב בתחום ההוצאה לפועל אנו מתחייבים להעניק לכל לקוח, יעוץ אישי, אמין ומהיר. 

לייעוץ טלפוני התקשרו עכשיו: 03-777-5156

סוף סוף יש פתרון

 

הקץ לחובות, לעיקולים המעיקים וההגבלות המפרות את שגרת החיים  הפטר – הסדר חובות לחייבים בתיקי הוצאה לפועל.

למעשה מסלול ההפטר קיים כבר מזה כשנתיים, אך התנאים הנוקשים אשר הוצבו בפיתחו של ההליך גרמו לכך שרק מעטים הצליחו לעמוד בתנאי הסף ורק מעתים עוד יותר הצליחו להגיע לסופו של ההליך וקבלת ההפטר המיוחל.

במרץ 2018 נכנס לתוקפו תיקון 57, אשר הקל את התנאים ומאפשר היום לחייבים רבים יותר לעמוד בתנאי הסף ולהכנס בשעריו של מסלול ההפטר.

תוקפו של החוק הוארך עד לספטמבר 2019! הזדרזו ופנו אלינו על מנת לברר האם הנכם זכאים להכנס למסלול ההפטר בהוצאה לפועל.

חייבים רבים אשר בשל נטל החובות ומספר התיקים הרב שנפתח כנגדם הפכו לחייבים מוגבלים באמצעים ואיחדו את תיקייהם לתיק איחוד אשר בו עמדו בצו התשלומים שנקבע להם, אלא שבשל גובהה הריבית בהוצאה לפועל בהרבה מקרים גובה ההחזר החודשי אשר שילמו, לא כיסה אפילו את גובה הריבית שהתווספה לתיק בכל חודש ולמעשה חייבים אלו "נתקעו" בהוצאה לפועל מבלי יכולת לסיים ולשלם את החוב לעולם.

במרץ 2018 ניכנס לתוקפה הוראת השעה לתיקון ס' 57 לחוק ההוצאה לפועל המאפשרת לחייבים בתיקי ההוצאה לפועל לקבל הפטר –  שהוא למעשה מחיקת כל החובות ברי ההפטר (מלבד חובות במזונות וקנסות של המדינה)  וכל חוב שהוא בר תביעה בהתאם לפקודת פשיטת הרגל וזאת ללא צורך בהליך פשיטת רגל, דהיינו, אפשרות לבצע מאין "פשיטת רגל" במסגרת ההוצאה לפועל מבלי הצורך לפנות לבית המשפט המחוזי לשם כך.

הקריטריונים להגשת בקשת הפטר 

על מנת לקבל הפטר בתיקי ההוצאה לפועל והסדר חובות, יש צורך להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל בצירוף פירוט האמצעים העומדים לידי החייב ולפרט מדוע הוא זכאי להכנס להליך מחיקת החוב.

  • על החייב להיות מוכרז חייב מוגבל באמצעים במשך שלוש שנים טרם הבקשה.

  • סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם בני–הפטר, אינו עולה על 800,000 ש"ח שקלים או חובות עד 2 מיליון ש' ובלבד שקרן החובות אינה עולה על סך של 400,000 ש'.

  • נכון להיום, בעקבות התיקון רשאי רשם ההוצאה לפועל לבחון אם נכסו של החייב בעת מימושו יפיק תועלת לנושים והאם הוצאות המימוש מצדיקות את מכירת הנכס.

  • על החייב לשלם לפחות מחצית מצו התשלומים שנקבע לו בתקופה של שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר.

  • אין כנגד החייב בקשה לפשיטת רגל שהגישו נושים כנגדו.

  • במשך החמש השנים האחרונות לא ניתן צו הפטר לחייב, לא היה בהליך פשיטת רגל ולא סורב להליך פשיטת רגל, כאמור בחמש השנים האחרונות.

  • לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להכיר גם בחייב אשר לא עמד בצו התשלומים, אם שוכנע הרשם כי החייב לא עמד בצו התשלומים שנקבע לו מסיבות מוצדקות.

התנגדות להליך הסדר החובות בהוצאה לפועל על ידי נושה

נושה רשאי להתנגד להליך הסדר החובות בהוצאה לפועל בטענה כי החייב אינו עומד בקריטריונים הדרושים על פי ס' 57 לחוק ההוצאה הנושה יכול להגיש התנגדות בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה לפתיחת התיק במסלול הפטר חובות בהוצאה לפועל. 

ככל והוגשה התנגדות להליך ההפטר, יקיים הרשם דיון במעמד הצדדים. לאחר הדיון רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבל את ההתנגדות, או להעניק לחייב הפטר מכל חובותיו ברי התביעה.

דחה רשם ההוצאה לפועל את הבקשה להפטר, עדיין רשאי החייב לגשת להליך פשיטת רגל "רגיל" בבית המשפט לפשיטת רגל.

זכה החייב והגיע לקבלת ההפטר המיוחל

יפטור אותו מכל חוב שהוא בר תביעה בהתאם לפקודת פשיטת הרגל (מלבד חובות במזונות וקנסות המרכז לגביית קנסות)  ויראו את החייב כמי שקיבל הפטר על פי ס' 69 לפקודת פשיטת הרגל.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום התקשרו עכשיו: 03-777-5156

 האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי,  על מנת לזכות בייעוץ מקצועי ואישי, אנא פנה למשרדינו ונקבע לך פגישת יעוץ 

שדרות מנחם בגין 144 מגדל מידטאון קומה 27 תל אביב

מצא אותנו על המפה

Thanks! Message sent.

bottom of page