top of page
Driver Behind Wheel
ביטול הגבלת רשיון נהיגה

זקוקים לעו"ד מומחה להוצאה לפועל? הגעתם לעמוד הנכון!

למשרדנו ניסיון רב בתחום ההוצאה לפועל אנו מתחייבים להעניק לכל לקוח, יעוץ אישי, אמין ומהיר. 

לייעוץ טלפוני התקשרו עכשיו: 03-777-5156

במסגרת הליכי ההוצאה לפועל ניתן בין היתר להגיש בקשה לביטול ההחלטה להגביל/לחדש/להחזיק את רישיון הנהיגה, לשם הדוגמה, ניתן לראות אדם שעיסוקו ופרנסתו תלויים ברישיון הנהיגה, רשאי לפנות לרשם ההוצאה לפועל, בבקשה להסרת ההגבלה הרובצת על רישיון הנהיגה, הואיל והיא פוגעת באופן הרסני בפוטנציאל השתכרות של אותו חייב, ובשל כך נפגעת יכולתו לסלק את מירב החוב, כך גם במקרים בהם תלוי החייב ברישיון הנהיגה עקב נכותו או נכות בן משפחתו התלוי בו (סעיף 66 א (6) לחוק ההוצאה לפועל).

יש לשים לב כי, על רשם ההוצאה לפועל לשקול את השיקולים שפורט לעיל רק בעת הטלת ההגבלה לפי סעיף 66א' אך אין חובה דומה שכזו על רשם ההוצאה לפועל להסיר את ההגבלות בשל אותן סיבות לפי סעיף 66ד'.

חייב אשר יפנה להליך של איחוד תיקים, ירכז למעשה את כל ההגבלות לתיק האיחוד וככל שיעמוד בתשלום צו התשלומים שיקבע בתיק האיחוד, ניתן יהיה לבקש הסרת ההגבלה על רשיון הנהיגה.

עוד, בהליך פשיטת הרגל המתנהל בבית המשפט המחוזי, במסגרת צו כינוס שיינתן בעניינו של החייב, יעוכבו זמנית כל ההליכים והעיקולים התלויים כנגד החייב, כך שבאופן אוטומטי תוסר ההגבלה מרישיון הנהיגה של החייב.

ואולם, ישנם מקרים בהם ניתן להגיש לבית המשפט של פשיטת הרגל (סעיף 22א' לפקודת פשיטת הרגל), בקשה לביטול ההגבלה הרובצת על רישיון הנהיגה של החייב, עוד בטרם ניתן צו הכינוס עניינו של החייב.

עוד יוער, כי בקשה דומה ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל, באמצעות שימוש בסעיף 77א' לחוק ההוצאה לפועל, כאשר נוכח רשם ההוצאה לפועל כי אין תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל נגד החייב וסבר כי בנסיבות העניין יהיה בפנייה להליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום התקשרו עכשיו: 03-777-5156

 האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי,  על מנת לזכות בייעוץ מקצועי ואישי, אנא פנה למשרדינו ונקבע לך פגישת יעוץ 

שדרות מנחם בגין 144 מגדל מידטאון קומה 27 תל אביב

מצא אותנו על המפה

Thanks! Message sent.

bottom of page